ေဒါက္တာ မင္းတင္မြန္

 ေဒါက္တာ မင္းတင္မြန္၏အဘိဓမၼာသင္တန္း

နာယူစိတ္ပိုင္း
နာယူရန္စိတ္ပိုင္း
နာယူရန္ေစတသိက္ပိုင္း
နာယူရန္ေစတသိက္ပိုင္း
နာယူရန္ပကိဏ္းပိုင္း
နာယူရန္၀ီထိပိုင္း
နာယူရန္၀ီထိပိုင္း၊ဘံုပိုင္း
နာယူရန္ဘံုပိုင္း
နာယူရန္ပစၥည္းပိုင္း
နာယူရန္သမုစၥည္းပိုင္း
နာယူရန္ပစၥည္းပိုင္း
နာယူရန္ပစၥည္းပိုင္း၊ကမၼဌာန္းပိုင္း
နာယူရန္ကမၼဌာန္းပိုင္း
နာယူရန္တရားရွဳမွတ္နည္း
နာယူရန္တရားရွဳမွတ္နည္း
 အထက္ပါ တရားမ်ားကို (ဗုဒၶအဘိဓမၼာ အႏွစ္ခ်ဳပ္) စာအုပ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲေလ့လာပါရန္

စာအုပ္ Download ရန္ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ ၀ိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း
၀ိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (1)
အထက္ပါ တရားမ်ားကို (ဝိသုဒိၶမဂၢအလင္းးျပ နိဗၺာန္လမ္းမႀကီး) စာအုပ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲေလ့လာပါရန္
                   
 
စာအုပ္ download ရန္

ဘ၀အႏွစ္သာရ

ဘ၀အႏွစ္သာရ
ဘ၀အႏွစ္သာရ၊ရန္ကုန္တိုင္း၊လွိဳင္သာယာျမိဳ႕နယ္တြင္ေဟာၾကားသည္။ 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အထူး စီစဥ္၍ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကို 
ရယူၿပီးအနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္လွည္႔လည္ ေဟာၾကား
ပို႕ခ်ခဲ့ ေသာအမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာရိတၱပညာ တရားမ်ား

ဘ၀ဖန္ဆင္းရွင္ကံတရား
ဘ၀ဖန္ဆင္းရွင္ကံတရား(1)
ဘ၀ဖန္ဆင္းရွင္ကံတရား(2)
ဘ၀ဖန္ဆင္းရွင္ကံတရား(3)စာအုပ္ download ရန္

ျမတ္ဘာ၀နာ၊ ေဇယ်၀တှ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၌ ပို႕ခ်သည္။


စာအုပ္ download ရန္
အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာရိတၱပညာ တရားမ်ား

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting Coupons